Najčešći kvarovi kod klima uređaja

-Ne može da se upali klima uređaj 

-Klima uređaj se upali,ali neće da hladi a ni da greje

-Klima kaplje unutra

-Kada se uključi klima, iskoči osigurač na elektro tabli

-Klima se sama uključi

-Klima se sama isključi

-Kompresor se sam uključi na spoljašnoj jedinici

-Klima ne radi,ali se čuje zujanje u spoljašnoj jedinici

-Spoljašna jedinica bučna

Sva prava rezervisana
- Copyright © 2016 EkoKlima servis Beograd

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.