Izgled kompresora klima uređaja u praksi

IZGLED KOMPRESORA KLIME MIDEA 24 000Btu

Kada smo izvršili zamenu kompresora u klimi Midea,otvorili smo stari 

kompresor koji je mehanički bio neispravan.Klip se  u njemu nije pokretao jer 

je pukla opruga koja ga rotira!

kompresor klima uređaja slika 1

 

kompresor klima uređaja slika 2

 

kompresor klima uređaja slika 3

 

kompresor klima uređaja slika 4

 

kompresor klima uređaja slika 5

Na slikama smo prikazali izgled unutrašnjosti kompresora.Kvar kompresora može da bude mehaniči ili električni.Električni kvar se manifestuje,kada upalimo klima uređaj i kada hoće da startuje kompresor dođe do iskakanja osigurača na elektro tabli jer namotaji u njemu su u spoju,jer došlo do pregorevanja. Mehanički kvar se manifestuje,zvuk električni se čuje u kompresoru,ali pritisak na manometrima se ne menja.Što je znak da klip neradi.Klima servisi sa dužim iskustvom vrlo brzo prepoznaju mehanički kvar.Prilikom servis klima nemogućuje prepoznati dali će doći do skorašnjeg elektro kvara kompresora,mehanički kvar dali će skoro nastati teško je predvideti,izuzev kada je pritisak u klimi smanjen.Punimo klimu gasom,a pritisak u klimi se nemenja.Klima servisi Beograda su vršili popravku mehaničkog kvara kompresora do pre dvadesetak godina,zbog veoma skupog novog kompresora.

Sva prava rezervisana
- Copyright © 2016 EkoKlima servis Beograd

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.