Cenovnik

CENOVNIK USLUGE KLIMA SERVISA

 
 
-SERVIS KLIMA UREDJAJA 9 I 12 Btu................................2 400,00 dinara
-SERVIS KLIMA UREDJAJA 18 I 24 Btu .............................3 000,00 dinara
 
-MONTAŽA KLIMA UREDJAJA 9 I 12 Btu ............................7 500,00 dinara/sa 2metra instalacije
-MONTAŽA KLIMA UREDJAJA 18 .......................................8 500,00 dinara /sa 2metra instalacije
-MONTAŽA KLIMA UREDJAJA 24 Btu .................................11 000,00 dinara /sa 2metra instalacije
 
-DEMONTAŽA KLIMA UREDJAJA .......................................2 500,00 dinara
-DUŽNI METAR INSTALACIJE ZA KLIMU 9 I 12Btu ..............1 300,00 dinara
-DUŽNI METAR INSTALACIJE ZA KLIMU 18 Btu...................1 500,00 dinara
-DUŽNI METAR INSTALACIJE ZA KLIMU 24 Btu ..................1 800,00 dinara
 
-KONDEZ CREVO............................................................200,00 dinara po dužnom metru
-ZAMENA IZOLACIJE NA BAKARNIM CEVIMA.....................500,00 dinara po dužnom metru
-PUNJENJE KLIME GASOM R22..........................................3 000-4 500,00 dinara
-PUNJENJE KLIME GASOM R410........................................3 000-5 000,00 dinara
 
-ZAMENA KONDEZATORA ................................................2 500- 5 000,00 dinara
-ZAMENA HOLENDERA .....................................................1 000,00 dinara
-ZAMENA VENTILA ..........................................................2 000-5 000,00 dinara
-ZAMENA ČETVOROKRAKOG VENTILA ...............................4 000-8 000,00 dinara
-STEP MOTOR..................................................................2 000-6 000,00 dinara
 
-MOTOR VENTILATORA UNUTRAŠNJE JEDINICE.................5 000-10 000,00 dinara
-MOTOR VENTILATORA SPOLJNJE JEDINICE......................5 000-7 000,00 dinara
-KONSTATACIJA KVARA..................................................1 000-1 500,00 dinara
 
 

Besplatni saveti

Sva prava rezervisana
- Copyright © 2016 EkoKlima servis Beograd

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.