Preloader
Mobilna ekipa servisera: 08:00h - 20:00h / Prodaja klima uređaja na 12 rata.

Klima niti greje niti hladi?

To je jedano od najčešćih pitanja korisnika klima uređaja, i da li vlasnici mogu sami da otklone kvar. U takvim slučajevima prvo što se mora pogledati su zadate komande na daljinskom upravljaču. Komanda „MODE“ je zadavanje rada klima uređaja, ako želite hlađenje tada treba na displeju daljinskog bude „COOL“ ili pahuljica snega i temperatura zadata treba da bude niža nego u prostoru gde je unutrašnja jedinica. Da bi bili sigurni, zadajte temperaturu na daljinskom na najnižu na 16C i sačekajte 5 minuta. Pogledajte spoljnju jedinicu, da li se čuje rad kompresora i rad ventilatora. Ako rade a klima ne hladi, problem je u nedostatku gasa u sistemu. Sami kvar ne možete otkloniti, već pozovite klima servis.

Često se dešava  da kompresor ne radi, a ventilator spoljnje jedinice radi. Kvar može biti neispravnost kondezatora kompresora ili neispravnost kompresora. Ako  ne radi ventilator spoljašne jedinica radi kompresor, tada može biti neispravan  kondezator-elektronika unutrašnje jedinice ne šalje struju  ventilatoru ili neispravan motor ventilatora.

Kada spoljašna jedinica neće da startuje ni posle 5.minuta i kada je temperatura zadata na daljinskom upravljaču niža nego u prostoriji, problem može da bude  u elektronici unutrašnje jedinice jer ne šalje struju spoljnoj jedinici. Drugi problem može da bude neispravnost sonde.

Za grejanje zadati komandu na daljinskom „HEAD,“ ili sunce preko komande „MODE“ i zadajte temperaturu  veću nego u prostoriji gde se nalazi unutrašnja jedinica. Da bi bili sigurni zadajte temperaturu na daljinskom na 30C. Ventilator unutrašnje jedinice u većem slučaju neće odmah da počne sa radom, sve dok ne startuje kompresor i ventilator spoljašne jedinice i pritisak u cevima bude veći od 15.bar. Ako ne počinje sa radom ni posle 5 minuta rad kompresora ili ventilatora, isti problem  može biti kao kod hlađenja gde elektronika unutrašnje jedinice ne šalje spoljnjoj jedinici  struju ili neispravnost sondi.Da bi klima dobro grejala potrebno je da pritisak u cevima klime bude za gas R22 od 20. do 25.bari, a za gas R410A od 30 do 35.bari.

 Simptomi nedovoljne količine gasa u sistemu