Preloader
Mobilna ekipa servisera: 08:00h - 20:00h / Prodaja klima uređaja na 12 rata.

Modeli klima uređaja

Postoji nekoliko modela klima uređaja,koji su podeljeni po jačini i načinu rada.

Rezidencijalni sistemi

-Multi sistemi
-Laki komercijalni sistemi
-VRF sistemi
-Komercijalni sistemi

REZIDENCIJALNI SISTEMI

 Rezidencijalni sistemi su najjednostavniji sistemi u klimatizaciji.NJihova montaža je jednostavna i brza.Površinu koju klimatizuju  do 100m2.Podeljeni su na

-Zidni split sistem
-Prozorske klime
-Pokretne klime                                                                   

MULTI SISTEMI

Multe sisteme karakteriše jedna spoljašna jedinica,na koju moguće povezati od 2 do 5 unutrašnjih jedinica.Prednost ovog sistema u tome što može da se poveže na spoljnju jedinicu različiti modeli klima i različite jačine.Na primer,moguće je povezati na spoljnu jedinicu jednu plafonsku,jednu parapetnu klimu i jedan zidni split sistem i to sve različite jačine.Jačine klima mogu biti od 9 000Btu do 24 000Btu.Razmak između spoljnje i unutrašnje jedinice moguć je veći nego kod običnih split klima.NJihov rad je nezavisan jedan od druge,gde je moguće uključiti samo jednu klimu,jer svaka ima daljinski za upravljanje.Kod nas najpoznatiji modeli LG,MIDEA. 

LAKI KOMERCIJALNI SISTEMI

Laki komercijalni sistemi su kapaciteta od 18 000Btu/h do 60 000Btu/h,u koje spadaju kanalske klime,parapetno podplafonske,kasetno standardne klime.Najčešće se montiraju u poslovnim prostorima(banke,igraonice,restorani…).

Kanalske klime-njihova veća primena započela je početkom dvehiljadite godine.Kod kanalskih klima postoji unutrašnja i spoljašna jedinica,i mogućnost klimatizacije sa jednom klimom veći broj prostorija.Unutrašnja jedinica kanalske klime se montira u plafonu,kači se sa četri brezona.Postoji mogućnost da uzima vazduh iz prostorije gde se nalazi ili da uzima spoljašnji vazduh,koji se dovodi pomoću pocinkovanih kanala na jednu stranu klime.Vazduh prolazi kroz  unutrašnju klimu preko isparivača koji je topao ili hladan,zavisno od zadate opcije da li smo zadali hlađenje ili grejanje.Ventilator ga izbacuje na drugu stranu klime.Za koju je povezan pocinkovan kanal ili fleksi crevo,kroz koji  prolazi vazduh.Ako se klimatizuje više prostorija,kanal se račva i u svaku prostoriju se dovodi po jedan kanal.Spoljašnja jedinica može da bude ispod i iznad unutrašnje jedinice,razmak između jedinica može da bude do 50m.Vazduh iz kanala ulazi u prostorije kroz rešetke ili liniske difuzore.

Kasetno podplafonske klima-sa njom klimatizujemo samo jednu prostoriju,unutrašnja jedinica se montira u plafon  na sredinu prostora koji se klimatizuje.Ona je u visini plafona,preko koje naleže maska klime,koja prelazi po deset cemtimetara preko klime na plafon,u kojoj postoji četri otvora kroz koji se izbacuje vazduh,a kroz središnji deo klima uvlači vazduh iz prostorije,koji se hlad ili greje preko isparivača i ventilatorga izbacuje kroz četri otvora u prostor.U središnjem delu maske kuda  ulazi vazduh  u klimu,postoji filter koji se pere svaka dva meseca.Voda koja se kondezuje prilikom hlađenja u unutrašnjoj jedinici se izbacuje preko pumpe koja se nalazi u kadici gde se skuplja voda,koja može da izbaci vodu u visinu do jednog metra i potom prirodnim padom odlazi u odvod ili napolje.Razmak između unutrašnje i spoljnje jedinice može da bude do 30.metara i visinske razlike između jedinica. 

VRF SISTEMI

Omogućavaju povezivanje od pet do trideset unutrašnjih jedinica na jednu spoljnju jedinici i to različitih modela unutrašnjih klima,kasetnih,parapetnih,kanalskih,split klima,u zavisnosti od mogućnosti montaže u prostoru koji se klimatizuje.Od spoljnje jedinice ide se sa dve bakarne cevi u zavisnosti od jačine spoljnje jedinice i broja unutrašnjih jedinica,kojeg će biti prečnika cevi.Ako ima više od petnaest unutrašnjih jedinica,tada se ide sa prečnikom od 54mm  i 22mm.Ako je manji broj od petnaest tada se ide sa bakarnim cevima od prečnika 32mm i 12 mm.Toje glavni vod prema unutrašnjim jedinicama,na koji se pomoću račvi pridodaju bakarne cevi manjeg prečnika u zavisnosti koje su jačine unutrašnje jedinice.Unutrašnje jedinice se napajaju sa strujnim kablom 3×2.5mm,a spoljnja jedinica se napaja sa 5x4mm.Veza između unutrašnje i spoljnje jedinice ide kablom liju ciju 2×0.75mm,počinje se od spoljne jedinice do prve unutrašnje u koju se kabal kači u elektroniku,iz te elektronike se drugi kabal liju ciju  vodi u sledeću elektroniku,iz te elektronike vodi  u sledeću sve tako  do poslednje klime.Kada se izvrši spajanje bakarnih cevi varenjem,vrši se punjenje sistema azotom,da pritisak bude u cevima 35bari.Da se utvrdi dalije izvršeno dobro varenje na spojevima.Pritisak u cevima se drži do 48h.Ako se pritisak nemenja,vrši se pražnjenje sistema i vakumiranje sistema i puštanje gasa u sistem.Unutrašnje jedinice se mogu startovati na dva načina,žičanim kontrolorom koji je povezan sa elektronikom i daljinskim upravljačem.