Preloader
Mobilna ekipa servisera: 08:00h - 20:00h / Prodaja klima uređaja na 12 rata.

Popravka klima uređaja – zamena kompresora

Kada dođe do kvara klima uređaja postavlja se pitanje retabilnosti popravke klime.Predlog ,,Eko klime,,servisa ako ne prelazi cena popravke više od jedne trećine nove klime isplatise popravka.Izuzev u nekim slučajevima,kada su bakarne cevi od klima ukopane u zid,da bi uradili zamenu klima došlo bi do unutrašnjeg oštećenja zida,što bih dovelo do dodatnih troškova.Najsloženi i najskuplja popravka kod klima uređaja je zamena kompresora.

Po našoj evidenciji u 2013.godini  izvršili smo zamenu 24.kompresora,a 115.klijenata se odlučilo za kupovinu novih klima uređaja,podaci se odnose za grad Beograd.Da bih došlo do puštanja klime uređaja u rad sa novim kompresorom potrebno je uraditi;

  • ispustiti gas iz sistema i demontaža spoljne jedinice
  • demonirati kompresor
  • čišćenje instalacije azotom
  • montaža novog kompresora
  • montaža spoljnje jedinice i vakumiranje
  • punjenje klime gasom i puštanje klime u rad


Ispuštanje gasa iz sistema  i demontaža spoljnje jedinice-
kompresor se nalazi u spoljnjoj jedinici pa tako svi radovi oko zamene su vezani za spoljnju jedinicu.Prvo ispuštamo gas iz sistema,otkačivanjem bakarnih cevi od klime.Naravno prvo se klima uređaj isključi iz struje.Demontiramo spoljnju jedinicu zbog lakše i brže zamene.

Demontaža starog i montaža novog kompresora-da bih došli do kompresora prvo skidamo metalno kućište klime,skidamo napajanje struje sa kompresora.Odvarivanje bakarnih cevi od kompresora vršimo pomoću turbo toča,koji daje temperaturu oko 700stepeni.Kada smo skinuli stari kompresor sa stopica,montiramo novi na isto mesto i zavarujemo bakarne cevi za kompresor.Veoma je  bitna brzo zavariti bakar,da nedođe do pregrevanja kompresora.Spajamo  struju  sa kompresorom i vraćamo metalno kućište klime.

Čišćenje instalacije azotom-pošto ostaje ista instalacija koja povezuje unutrašnju jedinicu sa spoljnom jedinicom poželjno je čišćenje instalacije azotom zbog mogućnosti ostatka opiljaka u instalaciji,koji mogu da dovedu do konstatnog pregrevanja kompresora i ponovnog njegovog kvara.

Montaža spoljnje jedinice,vakumiranje,punjenje gasom i puštanje klime u rad-vraćamo spoljnju jedinicu na staro mesto i povezujemo je sa bakarnim cevima.Pristupamo vakumiranju uređaja,izvlačimo vazduh i vlagu iz sistema i proveravamo dalije dobro izvršeno zavarivanje i spajanje bakarnih cevi.Vakumiranje traje 15.minuta.Ako je sve dobro urađeno pristupamo punjenju klime gasom.Na svakoj spoljnjoj jedinici piše koji klima gas koristi i koliko gasa u sistem staje.Pustamo klimu u rad i pratimo na manometrima pritisak u klimi.Ostavljamo klimu da radi minimum 30.minuta.

Cena zamene kompresora u klima servisima Beograd približno je ista,kreće se oko 50.eura za ruke.
Cena kompresora zavisi od veličine i gasa koji koristi.Kreće se za klime 9 i 12 i  za gas R22 oko  90.eura.
Cena kompresora koji koriste gas R410A za klime 9 i 12 je oko 120.eura.