Preloader
Mobilna ekipa servisera: 08:00h - 20:00h / Prodaja klima uređaja na 12 rata.

Zašto klima kaplje unutra?

Postoji nekoliko razloga,zbog čega se dešava da klima uređaj kaplje u prostoriju gde se nalazi unutrašnja jedinica

  • zapušeno kondez crevo
  • savijen ili potopljen vrh kondez creva u vodu
  • nedostatak gasa u sistemu
  • kondez crevo puklo
  • pukla kadica za skupljanje vode

Zapušeno kondez crevo

Moramo znati da prilikom hlađenja, unutrašnja jedinica kondezuje vodu na isparivaču.Koja se skuplja u kadici i prirodnim padom ide kroz kondez(odvodno)crevo.Često se dešava da to odvodno crevo se začepi zbog dva razloga.Prvi razlog je u kondenz crevu se napravi muljni čep ili u kondenz crevo udje insekt,najčešće stršljen gde polaže svoje larve.Da bi sami rešili taj problem uzmete vrh kondenz creva iz unutrašnje jedinice i povučete kao da vadite gorivo iz rezervoara.Nije poželjno duvati kroz crevo unutra jer može voda koja stoji u kadici da ode po elektronici ili po stanu.

Savijeno ili potopljeno kondenz crevo

Veoma je bitno da kondenz crevo mora imati prirodni i slobodni pad iz unutrašnje jedinice.Sam vrh kondenz creva ne sme biti potopljen u vodu,jer stvori vazdušni čep i onemogući protok vode.

Nedostatak gasa u sistemu

Usled nedostatka gasa u sistemu dešava se da se stvara led na isparivaču unutrašnje jedinice.Podignuti poklopac na unutrašnij jedinici i pogledati ispod filtera da li ima leda na isparivaču.

Kondenz crevo puklo

Kod nekih klima uredjaja fabričko kondenz crevo je lošeg kvaliteta,pa ako još i nije bandažirano,usled mraza i toplog vremena dolazi do pucanja.

Pukla kadica za skupljanje vode

U unutrašnjoj klimi postoji kadica za skupljanje vode.Dešava se ,ali ne često,da dodje do naprsnuća kadice,što prouzrokuje kapljanje vode u unutrašnjost stana.