Preloader
Mobilna ekipa servisera: 08:00h - 20:00h / Prodaja klima uređaja na 12 rata.

DALJINSKI UPRAVLJAČI ZA KLIMA UREĐAJE

Sve split klime(poznate kao kućne klime) imaju daljinske  upravljače,koje služe za startovanje  i zadavanje odgovarajuće funkcije rada klima.Na svakom daljinskom od split klima imamo više funkcija,hlađenje,grejanje,isušenje vazduha.Najveći taster na daljinskom i druge boje  služi za puštanje klime u režim rada,ono nosni oznaku ON/OFF,znači na jedno dugme se klima pali i gasi.Dugme MODE,služi da na njemu podešavamo željeni rad klime,dali da hladi,greje,automatski rad ili bude isušivanje.Kod nekih daljinskih upravljača hlađenje je znaka pahuljice snega,grejanje znaka sunca,isušavanje vazduha znaka kapi vode,automatski znak slova a.Kod najvećeg broja daljinskih funkcije su;

HLAĐENJE………………..COOL
GREJANJE………………..HEAT
ISUŠIVANJE………………DRY
AUTOMATSKI……………AUTO

Dva identična tastera na daljinskom,koja se razlikuju od drugih služe za podešavanje temperature,levi služi za smanjivanje,desni za povećanje temperature.

Taster SWING služi da klima konstantno šeta krilce gore dole na unutrašnjoj jedinici ili ako  ga želimo da  zaustavimo u željeni položaj još jednom pritisnemo taster swing

Midea klima ima poseban taster koji nosi oznaku AIR DIRECTION,pomoću ovog tastera krilca se mogu postaviti pod uglom,svakim pritiskom tastera krilca se pomeraju prema dole ili gore.

FAN SPID-taster služi za podešavanje brzine ventilatora unutrašnje jedinice,postoji četri brzine LOW-spora brzina,MED-srednja brzina,HIGH-brza,AUTO-automatska brzina

Kod nekih daljinski ima mogućnost podešavanja sata na displeju ,LG,TADIRAN,FUĐICA,TOŠIBA,DAIKIN…i ima taster TIMER ON I TIMER OFF,sa kojim se može podešavati dase klima sama pali u određeno vreme ili dase gasi.Kod klima MIDEA,VOX,VIVAX,SAMSUNG,ROWA,GALANZ..nemaju klasičan sat imaju  taster TIMER ON,sa kojim podešavamo kada želimo dase klima upali,za 30minuta,svakim pritiskom tastera se povećava za 30minuta,tako sve do 12h,znači nemožemo da podesimo  klimu dase sama upali duže od 12h od trenutka kada programiramo vreme.Tster OFF,služi dase klima sama ugasi,u određeni vremenski period,koji nemože biti duži od 12h

TURBO-taster kod klime Midea,služi da uređaj poveća jačinu hlađenja,taj rad nemože biti duži od 30.minuta,jer klima uređaj se automatski vrati na predašnji način rada nakon konstatnog rada,,TURBO,,

RESET-najmanji taster na daljinskom koje klime poseduju taj taster.Pritiskom na taster RESET sve trenutne postavke se poništavaju i funkcije se vraćaju na početne postavke.Koje klime nemaju taster ,,rest,,njih restartujemo vađenjem baterija iz daljinskog.

Neki daljinski poseduju tastere za jonizatore,ako imaju.Tster grejača,automatsko čišćenje,taster za horizontalni pravac vazduha,taster za proveru temperature u prostoriji.

Servis klima kada se radi potrebno je  da serviser pogleda ispravnost baterija u daljinskom.I uvek izbegavati stavljanje slabo kvalitetnih baterija,jer znaju da iscure i da  dođe do kvara daljinskog.