Preloader
Mobilna ekipa servisera: 08:00h - 20:00h / Prodaja klima uređaja na 12 rata.

Šta nas očekuje u oblasti klimatizacije ulaskom u EU

Ako dođe do ulaska Srbije u EU kao što se predviđa 2020.godine,jedna od oblasti  je klimatizacija u kojoj će se najviše primeniti novih zakoni i pravila za servise klima uređaja.Sadašnji zakon nije propisao ni jedan zakon  ni uslov za otvaranje klima servisa.Svaki građanin bez obzira na stručnu spremu i dali poseduje odgovarajući alat može da ode u agenciju APR i sa uplatom od 1270,00dinara  otvori servis koji se bavi klimama.Serviseri postaju koji su završili pekarske,trgovačke kurseve ili neke druge škole,ali najmanje su frigomehaničari.Ulaskom u EU, klima servisi  da bih dobili dozvolu za rad morlibi da poseduju.

-Najmanje dva frigomehaničara

-Obučenost servisera  za rad sa gasovima

-Dozvole za rad  na visini servisera

-Serviseri poseduju sertifikate o poznavanju zakona o bezbednosnosti  i zdravlja na radu,zakon o zaštiti životne sredine,zakon o zaštiti od požara

-Automobil,čiji tovarni prostor mora biti odvojen od putnika(kombi…)

-Automobil obeležen za prevoz gasova

-Servis da poseduje rekuperator za prikupljanje gasa,bažderene manometre…

Kada bih se ti propisi primenili sada,klima servisa u Beogradu se moglo probrojati na prste.Svakako da bih se kvalitet usluge  povećao i popravka klima bila efikasnija i brža.