Preloader
Mobilna ekipa servisera: 08:00h - 20:00h / Prodaja klima uređaja na 12 rata.

Montaža klima uređaja

Da bi se uradila kvalitetna montaža, neophodno je da klima servis  poseduje 

  • profesionalni alat
  • znanje i iskustvo 

Prvi korak kod montaže je izbor pozicije klime u prostoriji koja se klimatizuje.

Naš servis praktikuje da prilikom početka montaže  čujemo želju kupca za mestom gde ćemo da montiramo unutrašnju i spoljašnu jedinicu. Ako ne postoji mogućnost zbog tehničkih detalja ili nefikasnosti rada klime, dajemo predlog za mestom i uz dogovor sa kupcem određujemo poziciju klime. 

Koja je najbolja pozicija za montažu klime?

Unutrašnja klima se montira u najvećoj prostoriji objekta ili da njen pravac duvanja usmeren ka najvećoj prostoriji koja se klimatizuje. Spoljašna jedinica se postavlja što bliže unutrašnjoj klimi.

Pravila za montažu klima uređaja

Da bi klima dobro radila i njen radni vek bio duži, postoji  nekoliko pravila kojih se klima servisi  treba da  pridržavaju.

  • Unutrašnja jedinica treba da bude odvojena od plafona minimum 10.cm
  • Unutrašnju  jedinicu  ne treba montirati blizu suprotnog zida, ormana ili neke prepreke minimum 3.m jer vazduh iz klime će udarati u njih i vratiće se prema klimi, gde će sonda da registruje lažnu vrednost temperature i kompresor će se brzo da gasi.
  • Rastojanje između unutrašnje i spoljašne jedinice ne treba  da bude velika. Maksimalno rastojanje kod običnih klima 8.m, kod inverterskih klima 15.m
  • Kondez crevo koje izlazi iz unutrašnje jedinice klime kroz koje prolazi voda u toku hlađenja,ono mora imati konstantan pad.
  • Koristiti za montažu majdenpečke bakarne cevi
  • Spoljašna jedinica može da se montira iznad i ispod  unutrašnje jedinice, može ispod prozora, na terasu, bočno na zid.

Kada smo odredili poziciju klime, prvo montiramo nosač unutrašnje jedinice sa nekoliko tiplova. Nosač se postavlja pomoću libele, jer unutrašnja klima mora biti ravna.Potom radimo najteži deo  montaže bušenje zida burgijom prečnika 55.mm, jer kroz taj otvor prolaze dve bakarne cevi koje su u izolaciji, strujni kabal, kondez crevo koje povezuju unutrašnju klimu sa spoljašnom. Zbog toga se smatra da su najteže montaže na Novom Beogradu i u ulici Vojvode Stepe u novom naselju ,“Stepi Stepanović“, .jer su zgrade od armiranog betona što otežava bušenje rupe. Bakarne cevi se sa unutrašnjom jedinicom mogu da povezuju na dva načina,varenjem bakarne cevi za cev ili pertlovanjem(širenjem)  pomoću holendera se veže cev za cev. Strujni kabal se koristi 5×1.5 koji se prvo veže na unutrašnjoj jedinici koji služi da komande od elektronike prenese na spoljašnu jedinicu. Kondez crevo se koristi prečnika 16mm,kroz koje prolazi voda prilikom hlađenja. Kada smo sve povezali na unutrašnjoj jedinici,kačimo je na nosač tako što kablove provučemo kroz rupu koju smo izbušili. Postavljamo nosače i na njih postavljamo spoljašnu jedinicu. Spajamo bakarne cevi za unutrašnju jedinicu pomoću holendera i vezujemo kabal 5×1.5 za spoljašnu jedinicu. Kondez crevo postavljamo gde je moguće.

Pustamo gas u sistem,koji je već fabrički u spoljašnoj jedinici,tako što pomoću imbusa ključa odvrćemo ventile.Uključujemo unutrašnju klimu u struju i preko daljinskog pustamo u rad.

VAŽNA NAPOMENA:

Vrlo je važno da za montažu klima uređaja odaberete ovlašćenog servisera za klimu koju montirate. Zašto? Ukoliko vam klimu koju ste kupili montira neko ko nije ovlašćeni serviser, ili je nestručno lice, gubite garanciju i sve eventualne kvarove morate otklanjati o svom trošku. Kada Vam klimu montira ovlašćeni serviser, on vam overava garantni list i naredne dve godine otklanjanje eventualnih kvarova ide na teret uvoznika, a dodatnu garanciju za naredne tri godine, daće vam ovlašćeni serviser uz redovan godisnji servis klime.Ne dozvolite da dodjete u situaciju da posle montaže klime, više nikada ne možete dobiti montera, kada vam se na klimi nešto pokvari.Odaberite ovlašćenog servisera, koji će voditi računa o Vašoj klimi do kraja njenog radnog veka.