Preloader
Mobilna ekipa servisera: 08:00h - 20:00h / Prodaja klima uređaja na 12 rata.

Vakumiranje klima uređaja

Nakon završetka spajanja unutrašnje jedinice sa spoljnim bakarnim cevima, naredni korak je vakumiranje sistema, pomoću vakuum pumpe i manometara. Vakumiranje radimo zbog dva razloga, prvi je da izvučemo vazduh i vlagu iz bakarnih cevi, a drugi je provera da li smo dobro uradili spajanje unutrašnje jedinice sa spoljnjom (da li smo dobro zapertlovali i dotegli holendere) da ne dođje do izlaska gasa iz sistema. Jedno crevo od manometra zakačimo za spoljnju jedinicu na ventil, a drugo crevo zakačimo na vakum pumpu, koju potom uključimo u rad. Da bi se sistem dobro izvakumirao potrebno je oko 5 minuta. Potom pratimo na manometrima da li se skazaljka pomera. Ako se pomera to nije dobro, jer nismo dobro spojili veze između jedinica. Potrebno je proveriti veze i ponovo izvakumirati sistem.

Da li može klima da radi ako se ne izvakumira i koje su posledice? 

Ako nemamo vakuum pumpu da izvučemo vlagu i vazduh iz sistema, potrebno je prvo prvo pustiti gas na većem ventilu, a mali ventil ostaviti zatvoren, te samo na njemu popustiti holender da izađu vazduh i vlaga iz sistema (da ozračimo sistem). Mali holender posle 5 sekundi treba dotegnuti i otvoriti ventil. Neki smatraju da se na ovaj način bolje izbacuju vlaga i vazduh iz sistema. Ovaj način može da se radi samo kod malih sistema, kućnih klima, a kod velikih sistema obavezno je vakumiranje pomoću vakuum pumpe. Za izbacivanje vlage iz sistema idealnov bi bilo da se pre vakumiranja u sistem ubaci azot i tako drži sat vremena. Kod velikih sistema to je obavezan uslov pri montaži.